Virtualisatie – meerdere virtuele servers op 1 fysieke server

Voordelen van virtualisatie

 • Besparing op hardware, beheer, energie en ruimte
 • Makkelijk verplaatsbaar en te back-uppen
  Omdat virtuele machines alleen uit bestanden bestaan zijn ze makkelijk te verplaatsen en kunnen ze volledig geback-upt worden.
 • Onafhankelijk van hardware
  Virtuele machines zijn onafhankelijk van fysieke hardware veranderingen. Wijzigingen in de fysieke server hebben dus geen aanpassingen tot gevolg in de virtuele machine.
 • Maar 1 machine nodig
  Testers kunnen software en andere zaken op verschillende besturingssystemen testen, terwijl ze toch maar één machine nodig hebben.
 • Hogere verwerkingssnelheid
  De schaalbaarheid van veel applicaties is minder dan die van de hardware. Weinig programma’s maken namelijk efficiënt gebruik van meerdere processorkernen. Met virtualisatie kunnen meerdere programma’s naast elkaar gedraaid worden. Dat kan een hogere totale verwerkingssnelheid opleveren.

Nadeel van virtualisatie

 • Zowel de host-computer (de server) als de draaiende virtuele machine leveren in op prestaties omdat het geheugen en de processor gedeeld worden.
Virtualisatie servers Vallei-ICT Ede

Bespaar op hardware, beheer, energie en ruimte met virtualisatie

Server virtualisatie

Op een server kan normaal maar één besturingssysteem draaien. Dan heeft u meerdere servers voor meerdere typen applicaties nodig. Dat vergt een behoorlijke investering in hardware maar kost ook meer aan beheer, ruimte en energie. Door virtualisatie kunnen meerdere virtuele ‘machines’ op één fysieke machine (computer/server) draaien. Door de besturingssystemen en de door u gebruikte applicaties van de fysieke hardware los te koppelen, wordt uw infrastructuur eenvoudiger en efficiënter. De meeste serves gebruiken namelijk slechts een klein deel van de beschikbare capaciteit. Door virtualisatie wordt de beschikbare hardware beter benut. Natuurlijk kunt u door virtualisatie ook uw IT budget efficiënter inzetten.

Netwerk virtualisatie

Netwerk virtualisatie bootst softwarematig een fysiek netwerk na. Virtuele netwerken bieden hetzelfde als een fysiek netwerk maar hebben daarnaast operationele voordelen en zijn hardware onafhankelijk. Door virtualisatie is het bijvoorbeeld makkelijker autorisaties toe te kennen, onderhoud te automatiseren en worden zowel oude als nieuwe applicaties ondersteund. Applicaties werken op het virtuele netwerk op dezelfde manier als op een fysiek netwerk.

Ook besparen?

Neem contact op om te bekijken of u ook kunt besparen door middel van virtualisatie.