Update Privacyschild

Het zogenoemde Privacyschild – de vervanger van het Safe-Harbor verdrag – is inmiddels goedgekeurd door de Europese Lidstaten. Het Europees-Amerikaans akkoord is met ingang van dinsdag 12 juli 2016 van kracht (zie het persbericht van de Europese Commissie). Het verdrag regelt hoe Amerikaanse bedrijven moeten omgaan met privégegevens van Europese gebruikers.

De privacy waakhonden, de Artikel 29-werkgroep (WP29) – waaronder de Nederlandse ‘Autoriteit Persoonsgegevens’,  blijven echter kritisch over het verdrag. De verzekering dat de Amerikanen niet ongericht persoonsgegevens kunnen verzamelen ontbreekt namelijk nog steeds. Ook is er twijfel over de objectiviteit van de in te stellen ombudsman.

Zomer 2017 is een eerste evaluatie. Tijdens deze eerste jaarlijkse gezamenlijke controle van de afspraken zullen vertegenwoordigers van WP29 beoordelen of de kritiekpunten in de praktijk zijn opgelost en of de waarborgen van het privacyschild werkbaar en effectief zijn. Tot die tijd worden geen juridische stappen verwacht vanuit de Artikel 29-werkgroep.

De Dutch Datacenter Association (DDA) is wel tevreden met het privacyschild dat door de Europese Commissie is aangenomen. Zij zijn blij dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid over de uitwisseling van data tussen Europa en Amerika. Vanaf augustus kunnen bedrijven gecertificeerd worden.